#trivia na irc.bulirc.com


Тривията в момента е изключена. Има 17916 въпроса в базата данни.

Хора в #trivia в момента:

Ник Точки Позицция Бездействие
Bridge - - 79746m
@ChanServ - - 79746m
+Discord - - 79746m
+FLIRT (това съм аз!) - - 79746m
@GuardServ - - 79689m
+SeenServ - - 79689m
@scratch 7 2 79745m

There are currently 2 nicks in the score table:
1. yoanakst7 8
2. scratch 7


Генерирана на Monday, 27 May 2024 @ 04:41:54 от trivia.tcl за eggdrop.
Тази страница автоматично се опреснява всеки 60 секунди.